"Между мъже и жени не може да има приятелство.Има страст, вражда, обожание, любов, но не и приятелство!"

Вярно! (via bulgarianquotesss)

"If they miss you, they’ll call. If they want you, they’ll say it. If they care, they’ll show it. And if not, they aren’t worth your time."

(via jasfuckinq)

(Source: heyjonwin)